Konferencja 22-23.03.2012

22-23.03.2012 r.

w Domu Studenckim „Jowita” przy ul. Zwierzynieckiej 7 odbyła się konferencja pt. Neue Stimmen aus Österreich. Prosa, Lyrik und Drama seit den 1990er Jahren, zorganizowana wspólnie przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Zakład Literatury i Kultury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej UAM oraz Austriacki Ośrodek Kultury UAM.