Działalność kulturalna

Chcąc przybliżyć Państwu kulturę Austrii Ośrodek organizuje regularnie imprezy kulturalne:

  • spotkania autorskie
  • odczyty i promocje książek
  • wykłady
  • wystawy
  • wieczory teatralne
  • projekcje filmowe w oryginalnej wersji językowej

Przy organizacji imprez współpracujemy m.in. z Austriackim Forum Kultury w Warszawie, Instytutem Filologii Germańskiej UAM oraz wieloma instytucjami kulturalnymi miasta Poznania.