Anna Weidenholzer – spotkanie autorskie 23.11.2018

Wieczór autorski odbył się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Österreichische Literatur – ja, aber… (aber?)” z okazji jubileuszu 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej UAM. Spotkanie poprowadziła Anna Szewczuk (Austriacki Ośrodek Kultury UAM)

Czytaj dalej