Kontakt

Ośrodek Kultury Austriackiej
UAM
Biblioteka Austriacka

ul. Zwierzyniecka 7
60-813 Poznań

tel. +48 61 829 24 24
e-mail: austruni@amu.edu.pl
www.austria-uniwersytet.poznan.pl