O nas

Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka działa od 1990 r. jako jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powstała na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetem a Instytutem Kultury Austriackiej w Warszawie. Jednocześnie stanowi część sieci bibliotek austriackich (Österreich-Bibliotheken) poza granicami Austrii podlegających austriackiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Od samego początku Ośrodek ściśle współpracuje Instytutem Filologii Germańskiej oraz innymi placówkami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą, w tym m.in. z Austriackim Forum Kultury w Warszawie czy też z Österreichische Gesellschaft für Literatur w Wiedniu.

Ośrodek służy społeczności akademickiej, jak również mieszkańcom miasta i regionu. Za cel stawia sobie propagowanie języka i kultury Austrii poprzez działalność kulturalną, dydaktyczną, naukową, wydawniczą i biblioteczną. 

Działalność kulturalna obejmuje m.in. wieczory literackie, wystawy, projekcje filmowe, spektakle teatralne, prezentacje książek.

W ramach działalności naukowej  Ośrodek współorganizuje   germanistyczne konferencje naukowe i prowadzi serię wydawniczą Kolekcja Czytelni Austriackiej.

Działalność dydaktyczna to przede wszystkim kursy języka niemieckiego  oraz współpraca z nauczycielami jęz. niemieckiego ze szkół wszelkiego typu z Poznania i województwa.

Bogato wyposażona biblioteka i mediateka Ośrodka służy zarówno studentom wyższych uczelni jak i szerokiej publiczności spoza Uniwersytetu.