Regulamin kursów języka niemieckiego

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W OŚRODKU KULTURY AUSTRIACKIEJ UAM

 1. Kursy języka niemieckiego prowadzone są w cyklu semestralnym:
  • semestr zimowy: od października do stycznia
  • semestr letni: od marca do czerwca
 2. Kursy odbywają się w oparciu o najnowsze metody nauczania i prowadzone są przez doświadczonych lektorów – germanistów z m.in. UAM oraz z innych uczelni wyższych.
 3. Ośrodek proponuje następujące poziomy nauczania: A1, A2, B1, B2, C1, C2, konwersacje /od poziomu B2/, język niemiecki biznesowy.
 4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.15, w soboty w godz. 9.00 – 11.30.
 5. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie, w razie konieczności, prawo do zmiany lektora oraz – w wypadku zajęć stacjonarnych – miejsca prowadzenia zajęć.
 6. Opłatę za kurs uiszcza się jednorazowo za semestr na konto Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – subkonto Ośrodka, przed rozpoczęciem zajęć, w terminie określonym przez organizatora kursów. W przypadku rezygnacji z kursu po rozpoczęciu zajęć, a przed upływem 2 tygodni potrąca się kwotę w wysokości 15% wniesionej opłaty. Po upływie 2 tygodni od rozpoczęcia kursu nie zwracamy kosztów uczestnictwa.

   

  Nr konta i subkonta:
  Santander Bank Polska S.A 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

  – w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby zapisującej się na kurs oraz nr S0000127
  – potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres Ośrodka: austruni@amu.edu.pl

 7. Uczestników kursów zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z księgozbioru Ośrodka oraz do uczestnictwa w programie kulturalnym Ośrodka Kultury Austriackiej.