Spotkanie z profesorem Waldemarem Łazugą 21.11.2013

21 listopada 2013 r., o godz. 17:00  

odbyło się spotkanie z prof. Waldemarem Łazugą, znawcą dziejów Polski i powszechnych XIX i XX wieku. Spotkanie promowało najnowszą książkę profesora Łazugi pt. Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii, o Polakach, którym udało się zrobić karierę polityczną w państwie Habsburgów.Spotkanie poprowadził prof. Stefan H. Kaszyński.