Kaliope Austria – Kobieta w społeczeństwie, kulturze, nauce.