prof. Stefan Kaszyński – wykaz publikacji

Stefan H. Kaszyński
Instytut Filologii Germańskiej
UAM Poznań

 

Spis publikacji  (Verzeichnis)

Stan na rok 2017

Druki zwarte – Książki  (Buchpublikationen)

 

 1. Typologie und Deutung der Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1970. S.189
 2. Problematyka obrachunku w powojennej poezji austriackiej. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1974. S.148
 3. Zarys historii literatury duńskiej (Współautorka Maria Krysztofiak). Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1976. S.145
 4. Literatura duńska (Współautorka Maria Krysztofiak). PWN. Warszawa 1983. Dzieje Literatur Europejskich, tom II. S.74 (Nadbitka)
 5. Dzieje literatury duńskiej (Współautorka Maria Krysztofiak). Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1985. S.300
 6. Identität, Mythisierung, Poetik. Beiträge zur österreichischen Literatur im 20 Jahrhundert.  Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1991. S.198
 7. Literatura austriacka XX. Wieku. Czytelnia Austriacka UAM. Poznań 1994. S. 35
 8. Österreich und Mitteleuropa. Kritische Seitenblicke auf die neuere österreichische Literatur. Wydaw. Naukowe. Poznań 1995. S.200
 9. Kleine Geschichte des österreichischen Aphorismus. A. Francke Verlag Tübingen 1999. S.163
 10. Summa vitae Austriacae. Szkice o literaturze austriackiej. Wydaw. Ars Nova. Poznań 1999. S.260
 11. Weltbilder des Intellekts. Erkundungen zur Geschichte des österreichischen Aphorismus. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocław 2004. S.144
 12. Weltbilder des Intellekts. Erkundungen zur Geschichte des österreichischen Aphorismus.2.,verbesserte und erweiterte Auflage. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocław 2005. S.204
 13. W cieniu habsburskich krajobrazów. Trzynaście esejów o literaturze austriackiej. Wydaw. Ars Nova. Poznań2006. S.240
 14. Kurze Geschichte der österreichischen Literatur. Aus dem Polnischen übersetzt von Alexander Höllwerth. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2012. S.312
 15. Krótka historia literatury austriackiej. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 2012. S.401
 16. Literatura austriacka. Od moderny do postmoderny. Biblioteka Telgte, Poznań 2016. S.185
 17. Österreichische Literatur zwischen Moderne und Postmoderne. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2017. S.201

 

Redakcja naukowa tomów prac zbiorowych (Herausgegebene Sammelbände)

 

 1. Beiträge zur neuen Literatur aus Österreich. Studia Germanica Posnaniensia VI. Wydaw. Naukowe UAM . Poznań 1977. S.137
 2. Beiträge zur Literatur der Bundesrepublik Deutschland. Studia Germanica Posnaniensia X. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1982. S.165
 3. Elias Canetti. Anthropologie und Poetik. Hanser Verlag. München 1983. S.211 (auch unter dem Titel –  Die Lesbarkeit der Welt. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1983. S. 211)
 4. Galizien – eine literarische Heimat, Wydaw. Naukowe UAM. Poznań1987. S.254
 5. Karl Kraus – Ästhetik und Kritik (Współwydawca Sigurd Paul Scheichl). Edition Text+Kritik. München 1989. S.204
 6. Wissenschaften in der Entwicklung. Perspektive 2000. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1990. S.270
 7. Polen – Deutschland – Europa. Bedürfnisse, Möglichkeiten und Beispiele wissenschaftlicher Zusammenarbeit.  Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1994. S.321
 8. Die habsburgischen Landschaften in der österreichischen Literatur (Współwydawca Sławomir Piontek). Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1995. S.308

 

Antologie przekładów literackich  (Edition von Übersetzungsanthologien)

 

 1. Dopowiedzenie świtu. Antologia poezji Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Współwydawca Eugeniusz Wachowiak). Wydaw. Poznańskie. Poznań 1969. S.257. Wydanie II poszerzone 1974. S.302
 2. W błękicie kształt swój odmalować. Antologia współczesnej poezji austriackiej, Wydaw. Poznańskie. Poznań 1972. S.301
 3. Anegdoty losu. Antologia nowel i opowiadań duńskich (Współwydawca Maria Krysztofiak ). Wydaw. Poznańskie. Poznań 1976. S.438
 4. Buty są ważne. Nowele duńskie (Współwydawca Maria Krysztofiak). Czytelnik. Warszawa 1976. S.254
 5. Dziwo Morza. Niemiecka i austriacka nowela morska od romantyzmu do drugiej wojny światowej. Wydaw. Morskie. Gdańsk 1977. S.297
 6. W cieniu Lorelei. Antologia wierszy poetów Republiki Federalnej Niemiec, Wydaw. Poznańskie. Poznań 1978. S.257
 7. Przybliżenia. Poeci Niemieckiej Republiki Demokratycznej o Polsce. Wydaw. Poznańskie 1978. S.137
 8. Antologia wierszy poetów Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Współwydawca Eugeniusz Wachowiak). Wydaw. Poznańskie. Poznań 1979. S.181
 9. Czyż jest piękniejszy kraj… Opowiadania austriackie. Czytelnik. Warszawa 1980. S.405
 10. Po upadku Trzeciej Rzeszy. Niemieccy intelektualiści a tradycja narodowa (Współwydawca Jerzy W. Borejsza ). Czytelnik. Warszawa 1981. S.414
 11. Spotkania poza czasem. Antologia fantastycznej noweli austriackiej. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1990. S.316
 12. Górski kryształ. Antologia dawnej noweli austriackiej. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1990. S.374
 13. Mądrość mówi przyciszonym głosem. Aforyzmy austriackie. Wydaw. Ars Nova. Poznań 2000. S.151  (Zweisprachige Ausgabe – deutscher Titel: Die Stimme des Intellekts ist leise)
 14. Opowieści Wiedeńskiej Kawiarni. (Wybór i koncepcja Stefan H. Kaszyński. Współpraca Joanna Drynda i Aleksandra Wiśniewska) Wydaw. Rys. Poznań 2004. S.104
 15. Österreichische Literatur – Literatur aus Österreich. (Wybór i przedmowa) W serii Quellentxte zur deutschsprachigen Literatur .Red. Hubert Orłowski i Czesław Karolak. Tom 6.. Wydaw. Poznańskie Poznań 2010. S.558

 

Wybory dzieł (Werkausgaben)

 

 1. Johann Wolfgang Goethe: Dzieła Wybrane. PIW. Warszawa 1983. S.682
 2. Fryderyk Schiller: Dzieła Wybrane. PIW. Warszawa 1985. S.666
 3. Erich Arend: Źdźbło ognia (Współwydawca  Eugeniusz Wachowiak). Wydaw. Poznańskie. Poznań 1985. S.62
 4. Johann Wolfgang Goethe: Dzieła Wybrane.
  Tom I. Poezje, pisma estetyczne i autobiograficzne. S.494
  Tom II. Utwory dramatyczne S.746
  Tom III Utwory prozatorskie S.353,
  Wydaw. Poznańskie. Poznań 2002
 5. Fryderyk Schiller: Dzieła Wybrane.
  Tom I. Poezje. Proza, pisma estetyczne, pisma historyczne, listy do Goethego. S.386
  Tom II. Utwory dramatyczne. S.803.
  Wydaw. Poznańskie. Poznań 2006.

 

Artykuły, eseje, wstępy, posłowia (Beiträge, Essays, Vor- und Nachworte)

 

1965

 1. Wedekind. W: Nurt 1965. Nr 6, S.35-38

1966

 1. Przypomnienie Wolfganga Borcherta. W: Nurt 1966. Nr 5. S.27-28

1967

 1. Szkic do portretu. O poezji Petera Huchela. W: Nurt 1967. Nr 1. S.36-37

 2. O liryce austriackiej. W: Nurt 1967. Nr 7. S.35-36

 3. Forma prowokacji lirycznej. W: Nurt 1967. Nr 10. S.22-23

1968

 1. Summa vitae Austriacae. Rzecz o Albercie Parysie Gütersloh. W: Miesięcznik Literacki 1968. Nr 3. S.37-42

 2. Max Hölzer. W: Nurt 1968. Nr 9. S.28

 3. Nuta refleksji. O poezji w NRD. W: Nurt 1968. Nr 10. S.30

 4. Ludwig Tieck: Der blonde Eckberg. (Wstęp) W: Deutsche Novellen von der Romantik bis zum Expressionismus. Hrsg. von Jan Chodera. PWN. Warszawa 1968. Bd.1 Romantik. S.15-18

1969

 1. Motywy polskie w poezji niemieckiej. W: Litery 1969. Nr 3. S.4-7

 2. Kamienie z drogi. 20 lat poezji w NRD. W: Nurt 1969. Nr 10. S.18-19

 3. Theodor Storm: Viola tricolor. (Wstęp) W: Deutsche Novellen von der Romantik bis zum Expressionismus. Hrsg. von Jan Chodera. PWN. Warszawa 1969. Bd. 2. Realismus. S.149-151

 4. Poezja NRD w perspektywie dwudziestolecia (Wstęp) W: Dopowiedzenie świtu. Antologia poezji Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1969. S.5-9

1970

 1. Z notatnika niemieckiego filologa (Opracowanie i przekład fragmentów książki V. Klemperera LTI). W: Nurt 1970. Nr 2. S.39-41

 2. Siła demistyfikacji. O prozie Klausa Rifbjerga. W: Nurt 1970. Nr 6. S.22-24

 3. Bobrowski jakiego nie znamy. W: Nurt 1970. Nr 10. S.21-25

1971

 1. Kierunki i tendencje współczesnej poezji austriackiej. W: Nurt 1971. Nr 1. S.18-21

 2. Jedyny dogmat humanizm. Szkic o pisarstwie Güntera Kunerta. W: Litery 1971. Nr 3. S.16-21

 3. Wędrówka do kresu możliwości języka. O poezji Paula Celana. W: Nurt  1971. Nr 7. S.25-27

 4. Korzenie literatury zachodnioniemieckiej. W: Nurt 1971, Nr 10. S.31-34

 5. Die Lyrik von Wolfgang Borchert. W: Studia Germanica Posnaniensia 1971. Nr 1. S.13-25

 6. Posłowie. W: Johannes V. Jensen: Upadek Króla. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1971. S.187-189

1972

 1. Magiczny realizm Villy Sörensena. W: Nurt 1972. Nr 2. S.15

 2. Das Geschichtsbild Österreichs in Polen. W: Die Republik (Wien) 1972. Nr 2, S.39-42

 3. Literatura duńska po drugiej wojnie światowej (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Spojrzenia 1972. Nr 2, S.10-11

 4. Nowy realizm w literaturze duńskiej (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Litery 1972, Nr 2. S.20-24

 5. Pozytywizm i naturalizm w literaturze duńskiej. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Litery 1972. Nr 6. S.21-24

 6. O współczesnej poezji austriackiej. (Wstęp) W: W błękicie kształt swój odmalować. Antologia współczesnej poezji austriackiej. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1972. S.9-21

 7. Przedmowa. W: Villy Sörensen: Przedziwne historie. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1972. S.5-9

1973

 1. Gdańska pasja wiedeńskiego pisarza. Szkic o pisarstwie O.J. Tauschinskiego. W: Litery 1973. Nr 2. S.16-19

 2. Manfred Jendryschik: Die Autofahrt. (Wstęp) W: Deutsche Novellen und Erzählungen der Gegenwart. Schriftsteller der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg. von Jan Chodera. PWN. Warszawa 1973. Bd.2. S.203-206

 3. Nowe powieści Petera Handkego. W: Nurt 1973. Nr 8. Wkładka

 4. Nowe akcenty w poezji NRD. W: Spojrzenia 1973. Nr 10. Wkładka

 5. Expressionistische und existentielle Elemente im Drama „Draußen vor der Tür” von Wolfgang Borchert. W: Studia Germanica Posnaniensia 1973. Nr 2. S.55-65

1974

 1. Odejście Ingeborg Bachmann (Wspomnienie pośmiertne). W: Nurt 1974. Nr 1. S.28

 2. Ontologia krajobrazu w poezjach Johannesa Bobrowskiego. W: Nurt 1974. Nr 3. S.6

1975

 1. O nowelistyce duńskiej. W: Nurt 1975. Nr 7. S.23-26

 2. Erich Arendt poeta pokoleń. W: Nurt 1975. Nr 10. S.28-31

 3. Tematy i motywy polskie w poezji NRD. W: Nurt 1975. Nr 10. S.15-15

 4. Polskie akcenty w poezji Güntera Grassa. W: Nurt 1975. Nr 12. S.15-18

 5. Das Erlebnis der Landschaft bei Bobrowski. W: Johannes Bobrowski. Selbstzeugnisse und neue Beiträge über sein Werk. Union Verlag. Berlin 1975. S.138-150

 6. Prof. dr hab. Jan Chodera – uczony i nauczyciel 1915- 1975 (Wspomnienie pośmiertne). W: Nurt 1975. Nr 11. S.21

1976

 1. Czarodziej z Odense.  W setną rocznicę śmierci H.CH. Adersena. W: Nurt 1976. Nr 2. S.28-29

 2. Michael Scharang pisarz nieskorumpowany. W: Nurt 1976. Nr 6. S.33

 3. Główne tendencje we współczesnej literaturze duńskiej. W: Nurt 1976. Nr 7. S.16-19

 4. O duńskiej nowelistyce. (Wstęp, współautorka Maria Krysztofiak). W: Anegdoty losu. Antologia nowel i opowiadań duńskich. Wydaw. Poznańskie . Poznań 1976. S.5-19

 5. Przedmowa (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Buty są ważne. Nowele duńskie. Czytelnik. Warszawa 1976. S.5-13

 6. Posłowie. W: Oskar Jan Tauschinski: Świętokradztwo. Wydaw. Morskie. Gdańsk 1976. S.83-90

1977

 1. Rozważania o poezji RFN. W: Nurt 1977. Nr 3. S.20-23

 2. Nowe akcenty w prozie austriackiej. W: Nurt 1977. Nr 5. S.16-18

 3. Surrealismus in der österreichischen Lyrik der Nachkriegszeit. W: Studia Germanica Posnaniesia 1977. Nr 6. S.3-17

 4. Przedmowa. W: Dziwo morza. Niemiecka i austriacka nowela morska. Wydaw. Morskie. Gdańsk 1977. S.5-12

 5. Przedmowa. W: Michael Scharang: Charly Traktor. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1977. S.5-11

1978

 1. Życie literackie w Austrii po II wojnie światowej. W: Nurt 1978, Nr 9. S.20-23

 2. Prasa literacka i społeczno-kulturalna w Austrii. W: Nurt 1978, Nr 10. S.32-34

 3. Grupy literackie w Austrii. W: Nurt 1978, Nr 12. S.29-32

 4. Strukturen und Erfahrungen im lyrischen Werk Erich Arendts. W: Der zerstückte Traum. Hrsg. von Gregor Laschen und Manfred Schlosser. Agora Verlag. Darmstadt 1978. S.23-39

 5. Motywy i tematy polskie w poezji NRD (Wstęp) W: Przybliżenia. Poeci Niemieckiej Republiki Demokratycznej o Polsce. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1978. S.5-13

1979

 1. Zachodnioniemiecka poezja słów niejasnych. W: Nurt 1979. Nr 9. S.26-29

 2. Polenlyrik aus der DDR. W: Studia Germanica Posnaniensia 1979. Nr 8. S.13-30

 3. Das lyrische Schaffen von Erich Arendt. W: Germanica Wratislaviensia 1979, Nr XLI. S.57-70

 4. Kommentare zum Bewußtsein eines Gedichts. W: Kunert lesen. Hrsg. von Michael Krüger. Hanser Verlag. München 1979. S.79-87

 5. Czas rozpisany na słowa. (Przedmowa) W: Antologia wierszy poetów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1979. S.5-12

1980

 1. Poezja polityczna w RFN. W: Nurt 1980. Nr 5. S.24-27

 2. Zamek jako wewnętrzna forma bycia. W: Miesięcznik Literacki 1980. Nr 10/11. S.76-84

 3. Polsko-niemieckie związki literackie. W: Polska. Czasopismo Ilustrowane 1980. Nr 3. (308). S.16-27

1981

 1. Wstęp (Współautor Jerzy W. Borejsza). W: Po upadku Trzeciej Rzeszy. Niemieccy intelektualiści a tradycja narodowa. Wybór Jerzy W. Borejsza i Stefan H. Kaszyński. Czytelnik. Warszawa 1981. S.5-13

 2. Przedmowa. W: Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Iskry. Warszawa 1981. S.5-8

 3. Memento w sprawie Canettiego. W: Nurt 1981. Nr 12. S.30

1982

 1. Politische Lyrik als Gebrauchstext. W: Gebrauchsliteratur. Interferenz. Kontrastivität. Hrsg. von Bernhard Gajek und Erwin Wedel. Peter Lang Verlag, Reihe B. Untersuchungen. Bd. 21. Frankfurt am Main 1982. S.135-141

 2. Polenlyrik aus der Bundesrepublik Deutschland. W: Der Weg zum Nachbarn. Beiträge zur Thematisierung deutsch Polnischer Beziehungen in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Edyta Połczyńska. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1982. S.57-76

 3. Ingeborg Bachmann o Witoldzie Gombrowiczu (Opracowanie i przekład). W: Nurt 1982, Nr 3.S.29

1983

 1. Polnische Motive in Themen in der Poesie der DDR. W: Annäherung und Distanz. DDR-Literatur in der polnischen Literaturkritik. Hrsg. von Manfred Diersch und Hubert Orłowski. Mitteldeutscher Verlag. Halle-Leipzig 1983. S.308-318

 2. Bobrowski – wie wir ihn nicht kennen. W: Annäherung und Distanz. DDR-Literatur in der polnischen Literaturkritik. Hrsg. von Manfred Diersch und Hubert Orłowski. Mitteldeutscher Verlag. Halle-Leipzig 1983.  S.393-406

 3. Die Zeit in Worten ausgeschrieben. W: Annäherung und Distanz. DDR-Literatur in polnischer Literaturkritik. Hrsg. von Manfred Diersch und Hubert Orłowski. Mitteldeutscher Verlag. Halle-Leipzig 1983. S.509-517

 4. Die Polengedichte von Günter Grass W: Studia Germanica Posnaniesia 1983, Nr 12. S.5-16

 5. Johann Wolfgang Goethe – Życie i twórczośċ (Przedmowa). W: Johann Wolfgang Goethe: Dzieła wybrane. PIW. Warszawa 1983. S.5-23

1984

 1. Nad „Blaszanym bębenkiem”. W: Nurt 1984, Nr 5. S.32-34

 2. Das Polenerlebnis bei Karl-Heinz Bolay. W: Tangenten. Begegnung mit Karl-Heinz Bolay. Hrsg. von Ute Lehr-Koppel. Graphicum Verlag. Bovenden 1984. S.31-37

 3. Im Labor der Gedanken. Zur Poetik der Aufzeichnungen von Elias Canetti. W: Elias Canettis  Anthropologie und Poetik. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Hanser Verlag. München 1984. S.151-162

1985

 1. Vorbemerkung. (Przedmowa) W: Elias Canettis Anthropologie und Poetik. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Hanser Verlag. München 1985. S.7-9

 2. Dialog und Poetik. Zum dialogischen Charakter der Aufzeichnungen. W: Hüter der Verwandlung. Hanser Verlag. München 1985. S.205-21

 3. Dialog och Poetik. Om den dialogkaraktär som kännetecknar Canettis „Anteckningar”. W: Elias Canetti – förvandlinger väktare. Forum. Boras 1985. S.202-211

 4. Dialouge and Poeticks: On the Dialogic Character of Canetti’s Notebooks. W: Essays in Honor of Elias Canetti. Farrar, Straus and Giroux. New York 1985. S.211-223

 5. Zur Poetik der „Splitter” von Peter Altenberg. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-literackie. Kraków 1985, Nr 54. S.151-158

 6. Der österreichische Kriegsroman nach 1945. W: Podium 1985. Nr 2. S.17-21

 7. Austriackie dylematy. W: Nurt 1985. Nr 5. S.13-15

 8. Nad „Werterem”   Johanna Wolfganga Goethego. W: Nurt 1985. Nr 9. S.30-31

 9. Überlegungen zum österreichischen Aphorismus im 20. Jahrhundert. W: Literatur und Sprache in Österreich der Zwischenkriegzeit. Hrsg. von Walter Weiss und Eduard Beutner. Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz. Stuttgart 1985. S.3-12

 10. Fryderyk Schiller – Życie i twórczość (Wstęp). W: Fryderyk Schiller: Dzieła Wybrane. PIW 1985. S.5-21

1986

 1. Przedmowa. W: Erich Arendt: Źdźbło ognia. Wybór Stefan H. Kaszyński i Eugeniusz Wachowiak. Wydaw. Poznański. Poznań 1986. S.5-14

 2. Überlegungen zum Problem Literatur und Konsumgesellschaft. W: Romantik und Moderne. Neue Beiträge aus Forschung und Lehre. Festschrift für Helmut Motekat. Hrsg. von Erich Huber-Thoma und Ghemela Adler. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 1986. S.279-284

 3. Posłowie. W: Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Książka i Wiedza. Warszawa 1986. S.186-192

1987

 1. Śmierć w Galicji. W: Nurt 1987. Nr 2. S.12-14

 2. Aphoristische Denkstrukturen bei Peter Handke. W: Dialog der Epochen. Studien zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Walter Weiss zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Eduard Beutner, Josef Donnenberg, Adolf Haslinger, Hans Höller, Karlheinz Rossbacher und Sigrid Schmid-Bortenschlager. Österreichischer Bundesverlag. Wien 1987. S.254-263

 3. Wilhelm von Polenz „Der Büttnerbauer” – Lesarten. W: Tradition und Traditionssuche des deutschen Faschismus. Hrsg. von Günter Hartung und Hubert Orłowski. Martin-Luther-Universität Halle -Wittenberg. Halle(Saale) 1987. S.71-82

 4. Götterdämmerung in Galizien. Zur Geschichtsmythologisierenden Rolle der Romane von Joseph Roth, Józef Wittlin und Julian Stryjkowski. W: Galizien – Eine literarische Heimat. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1987. S.55-64

 5. Vorbemerkung (Przedmowa) W: Galizien – Eine literarische Heimat. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1987. S.7-9

1988

 1. Die Rolle der Anthologie in der Kulturvermittlung. W: „Daß eine Nation die ander verstehen möge” Chloe. Beihefte zum Daphnis. Bd. 7. Festschrift für Marian Szyrocki zu seinem 60 Geburtstag. Hrsg. von Norbert Honsza und Hans-Gert Rollof. Rodopi. Amsterdam 1988. S.381-390

 2. Barometer und Instrument. Literatur der Bundesrepublik in Polen. W: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-185. Hrsg. von Heinz Kneip und Hubert Orłowski. Deutsches Polen-Institut. Darmstadt 1988. S.335-354

 3. Die Kulturpolitik der Presse. Zeitschriften als Vermittler deutschsprachiger Literatur. W: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Hrsg. von Heinz Kneip und Hubert Orłowski. Deutsches Polen-Institut. Darmstadt 1988. S.452-465

 4. Der Tod in Galizien. W: Galizien als gemeinsame Literaturlandschaft. Hrsg. von Fridrun Rinner und Klaus Zerinschek. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft 62. AMÖ. Innsbruck 1988. S.29-34

1989

 1. Stefana Kisielewskiego myśli najskrytsze. W: Nurt 1989. Nr 5. S.17-18

 2. Europa środkowa jako wspólna ojczyzna literacka. W: Nurt 1989. Nr 12. S.14-15

 3. Horváths Poetik des Destruktiven. Überlegungen zur Lesart des Stückes „ Kasimir und Karoline” W: Literatur und Kritik 1989. Nr 237/238. S.323-331

 4. Der Philologenfleiß oder Goethe und Danzig. W: Über Brücken. Festschrift für Ulrich Groenke. Hrsg von. Knut Brynhildsvoll.  Helmut Buske Verlag. Hamburg 1989. S.357-371

 5. Der österreichische Kriegsroman nach 1945. W: Die österreichische Literatur. Ihr Profil von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (1880-1980). Hrsg.  von Herbert Zeman. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt. Graz 1989. Teil 2. S.1095-1102

 6. Das Schloß als Identitätszeichen in der österreichischen Gegenwartsliteratur. W: Die österreichische Literatur. Ihr Profil von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (1880-1980). Hrsg. von Herbert Zeman. Akademische Druck – u. Verlagsanstalt. Graz 1989. Teil 2. S.1103-1140

 7. Ästhetisierung des Unnatürlichen. Auffällige Parallelen in der „Blechtrommel von Günter Grass und dem „Doppelgänger von Klaus Rifbjerg. W: Arbeiten zur Skandinavistik. Hrsg. von Otmar Werner. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 1989. S.556-566

 8. Überlegung zur Poetik der Aphorismen von Karl Kraus. W: Karl Kraus – Ästhetik und Kritik. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński und Sigurd Paul Scheichl. Edition Text und Kritik. München 1989. S.129-140

 9. Vorbemerkung (Przedmowa). W: Karl Kraus – Ästhetik und Kritik. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński und Sigurd Paul Scheichl. Edition Text und Kritik. München 1989. S.19-21

1990

 1. Die Mythisierung der Wirklichkeit im Erzählwerk von Joseph Roth. W: Literatur und Kritik 1990. Nr 243/244. S.137-143

 2. Dawna nowela austriacka (Przedmowa). W: Górski Kryształ. Antologia noweli austriackiej.  Wybór Stefan H. Kaszyński. Wydaw. Poznańskie. Poznań 1990. S.5-14

 3. Vorbemerkung (Wstęp). W: Die Wissenschaften in der Entwicklung – Perspektive 2000. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1990. S.7-11

 4. Przemowa. W: Spotkania poza czasem. Antologia fantastycznej noweli austriackiej. Wybór Stefan H. Kaszyński. Wydaw. Poznańskie.  Poznań 1990. S.5-11

 5. Posłowie. W: Eduard von Keyserling: Dumala. PIW. Warszawa 1990. S.161-167

1991

 1. Zachodnioniemiecka liryka krajobrazu i przyrody. W: Neofilolog Kujawski 1991. Nr 1. S. 48-62

 2. Canetti und Hitler. W: Elias Canetti. Londoner Symposium. Hrsg. von Adrian Stevens und Fred Wagner. Hans-Dieter Heinz Akademischer Verlag. Stuttgart 1991. S.147-157

 3. Die große Hoffnung. Gibt es eine mitteleuropäische? W: Europa und Mitteleuropa? Eine Umschreibung Österreichs. Hrsg. von Andreas Pribersky. Sonderzahl Verlagsgesellschaft. Wien 1991. S.213-222

 4. Wahlverwandtschaften der europäischen Romantik am Beispiel von Hauchs Roman „En polsk familie”. W: Nordische Romantik. Hrsg. von Oskar Bandle, Jörg Glauser, Christine Hollger, Hans-Peter Naumann. Helbing & Lichtenhahn Verlag Basel 1991. S.213-219

 5. Csokors polnische Odyssee. W: Eine schwierige Heimkehr. Österreichische Literatur im Exil 1938-1945. Hrsg. von Johann Holzner, Sigurd Paul Scheichl und Wolfgang Wiesmüller. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Bd.40. AMÖ. Innsbruck 1991. S.253-262

 6. Grillparzers Kunst des Aphorismus. W: Studia Germanica Posnaniesia 1991. Nr XVII/XVIII. S.115-124

 7. Österreichische Kriegsgedichte nach 1945. W: Krieg und Literatur/ War and Literature III. Nr 5/6. Universität Osnabrück. Osnabrück 1991. S.132-139

1992

 1. Hitler-Gedichte neu gelesen. W: Traditionen und Traditionssuche des deutschen Faschismus Hrsg. von Hubert Orłowski und Günter Hartung. Protokollband 4. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1992. S.179-186

 2. Kulturelle Identität von Mitteleuropa. W: WAS 69. Zeitschrift für Kultur und Politik 1992. Nr 69. S.15-22

 3. Das sozialdemokratische Herz. Andrzej Szczypiorski als politischer Schriftsteller. W: WAS 69. Zeitschrift für Kultur und Politik 1992. Nr 69. S.73-80

 4. Aphorismen bei Grillparzer. (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Die Bedeutung der Fürstlichen Bibliothek Corvey. Hrsg. von Rainer Schöwerling und Hartmut Steinecke. Wilhelm Fink Verlag. München 1992. S.323-331

 5. Der modernistische österreichische Aphorismus. W: Das magische Dreieck . Polnisch-deutsche Aspekte. Zur österreichischen und deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Hans-Ulrich Lindken. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 1992. S.233-242

 6. Ein Kaddisch für die geliebte unliebsame Welt. (Przemowa, również po polsku). W: Else Lasker-Schüler: Poezje – Lyrik. Hrsg. von Eugeniusz Wachowiak. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Poznań 1992. S.7-17

1993

 1. Die Aura der fünfziger Jahre in Rifbjergs Roman „Die chronische Unschuld”.W: Studia Germanica Posnaniesia. 1993. Nr XX. S.101-108

 2. Heimito von Doderer als Aphoristiker. W: Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993.  DAAD. Bonn 1993. S.19-26

 3. Übersetzungsanthologien als Medienträger im internationalen Kulturtransfer. W: Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und Literarisches Übersetzen im Internationalen Kulturaustausch. Hrsg. von Armin Paul Frank und Kurt-Jürgen Maaß. Erich Schmidt Verlag. Berlin 1993. Bd.2. S.578-586

 4. Franz Kafka in Polen. Aspekte der Rezeption und Nachwirkung. W: Franz Kafka in der kommunistischen Welt. Hrsg. von Norbert Winkler und Wolfgang Kraus. Böhlau Verlag. Wien 1993. S.32-45

 5. Poetik der Schlüsselwörter im lyrischen Werk von Erich Arendt. W: Vagant, der ich bin. Erich Arendt zum 90. Geburtstag. Texte und Beiträge zu seinem Werk. Hrsg. von Hendrik Röder. Janus Press. Berlin 1993. S.54-67

 6. Nad „Werterm” Johanna Wolfganga Goethego (Posłowie). W: Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia młodego Wertera. SAWW. Poznań 1993. S.181-185

 7. Posłowie. W: Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia młodego Wertera. Książka i Wiedza. Warszawa 1993. S.131-135

1994

 1. Metropole und Provinz im Roman „Radetzkymarsch” von Joseph Roth. W: Metropole und Provinz in der österreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Beiträge des 10. Österreichisch-Polnischen Germanistentreffens Wien 1992. Hrsg. von Arno Dusini und Karl Wagner. Zirkular. Wien 1994. S.165-174

 2. Zur Poetik der Novelle bei Hermann Broch. W: Hermann Broch – Modernismus, Kulturkrise. Hitlerzeit. Hrsg. von Adrian Stevens, Fred Wagner und Sigurd Paul Scheichl. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft Bd. 50. AMÖ. Innsbruck. 1994. S.141-148

 3. Germanistische Literaturwissenschaft in Polen. Tendenzen, Problemfelder, Methoden. W: Germanistentreffen Deutschland – Polen. Tagungsbeiträge. DAAD. Bonn 1994. S.25-36

 4. Polska poezja współczesna w antologiach niemieckojęzycznych. W: Pogranicze – Literatura odzyskanych znaczeń. Nadbałtyckie Centrum Kultury. Gdańsk 1994. S.7-22

 5. Vorbemerkung (Przedmowa). W: Polen Deutschland Europa. Bedürfnisse, Möglichkeiten und Beispiele wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Wydaw. Naukowe UAM. Poznań 1994. S.7-11

1995

 1. Methodologische Aspekte der germanistischen Literaturwissenschaft in Polen nach 1945. W: Germanistik in Mittel- und Osteuropa 1945-1992. Hrsg. von Christoph König. Walter de Gruyter. Berlin 1995. S.148-159

 2. Moderne polnische Lyrik in deutschsprachigen Anthologien. W: International Anthologies of Literature in Translation. Hrsg. von Harald Kittel. Erich Schmidt Verlag. Berlin 1995. S.84-92

 3. Eugeniusz Wachowiak, ein Dichter und Übersetzer (Wstęp). W: Eugeniusz Wachowiak: Ich denke an… Gedichte. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Poznań 1995. S.5-11

 4. Krieg und Gewalt in der Lyrik von Michael Guttenbrunner. W: Michael Guttenbrunner. Hrsg. von Klaus Amann und Eckart Früh. Ritter Verlag. Klagenfurt 1995. S.100-115

 5. Literarische Beziehungen zwischen Polen und der DDR. Mehr als ein Kapitel „Sozialistischer Kulturpolitik”? W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1995. DAAD. Bonn 1995. S.93-105

 6. Pisarze żydowscy a literatura galicyjska. W: Ze sobą obok siebie, przeciwko sobie.  Polacy, Żydzi, Austriacy, Niemcy w XIX i na początku XX wieku.  Znak. Kraków 1995. S.134-150

 7. Seit drei Jahrzehnten präsent. Zur Thomas Bernhard Rezeption in Polen. W: Kontinent Bernhard. Zur Thomas-Bernhard- Rezeption in Europa. Hrsg. von Wolfram Bayer. Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar 1995. S.430-444

 8. Chiffrierter Widerstand oder die innere Emigration. Zu Alma Johanna Koenigs Roman „Der jugendliche Gott“. W: Mit der Ziehharmonika. 1995. Nr 2. S.27

1996

 1. Joseph Roth – rewindykator utraconych marzeń (Przedmowa). W: Joseph Roth: Popiersie cesarza. Tryptyk galicyjsko-austriacki. Bene Nati. Poznań 1996. S.9-19

 2. Zwischen Umorientierung und Neudefinierung. Zur Lage der polnischen Germanistik nach der Wiedervereinigung Deutschlands. W: Symposium Halle (Saale). Die Zukunft der Geistes- und Sozialwissenschaften in den Ländern Mitteleuropas unter Berücksichtigung von Erfahrungen aus dem deutschen Einigunsprozeß. Hrsg. von Thomas Berberich. Stiftung Deutsch-Amerikanisches Akademisches Konzil. Bonn 1996. S.158-166

 3. Roths Rapporte aus dem polnisch-bolschewistischen Krieg im Kontext seiner Journalistik. W: Joseph Roth – Sieg über die Zeit. Londoner Symposium. Hrsg. von Alexander Stillmark. Hans-Dieter Heinz. Akademischer Verlag. Stuttgart 1996. S.62-78

 4. Der jüdische Anteil an der Literatur in und über Galizien. W: Von Franzos zu Canetti. Jüdische Autoren aus Österreich. Neue Studien. Hrsg. von Mark H. Gelber, Hans Otto Horch, Sigurd Paul Scheichl. Niemeyer Verlag. Tübingen 1996. S.129-140

 5. Literatura austriacka XX wieku. W: Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN pod redakcją Marka Zybury. PWN . Warszawa – Wrocław 1996. S.10-19

1997

 1. Dyplomata słowa (Posłowie). W: Manfred Osten: Drzewo podróżujących. Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Olsztyn 1997. S.100-103

 2. Kafkas Kunst des Aphorismus. W: Ein Leben für Dichtung und Freiheit. Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph P. Strelka. Hrsg. von Karlheinz F. Auckenthaler, Hans H. Rudnick, Klaus Weissenberger. Stauffenburg Verlag. Tübingen 1997. S.397-407

 3. Peter Huchel in Polen. Geschichte einer komplizierten Rezeption. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1997. DAAD. Bonn 1997. S.267-291

 4. Rzeczywistość symboli w aforyzmach Franza Kafki. W: Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. Rocznik VIII. Bydgoszcz 1997. S.50-58

1998

 1. Przywracanie zapomnianych powinowactw. (Posłowie). W: Edmund Rosner: Znad Wisły i Dunaju. Szkice o polsko-austriackich powiązaniach literackich. Profilia. Cieszyn 1998. S. 171-173

 2. Das „Internationale Germanistenlexikon 1800-1950” aus polnischer Sicht. W: Marbacher Arbeitskreis für Geschichte der Germanistik – Mitteilungen.  Doppelheft 13/14. 1998. S.61-63

 3. „Der auffindbare Sinn”. Zur kulturgeschichtlichen Rolle Krakaus in Mitteleuropa. (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Skrpta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Neofilologii UAM. Red. Stanisław Puppel. Motivex. Poznań 1998. S.279-295

 4. Literarische Beziehungen zwischen Polen und der DDR. Mehr als ein Kapitel „sozialistischer Kulturpolitik”? W: Deutsche Literatur in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Zur Möglichkeit und Unmöglichkeit geistiger Brückenbildung. Hrsg. von Peter Mast. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Bonn 1998. S.43-53

 5. Absicht und Wirkung. Rezeptionsästhetische Strategien im Kriegsroman „Zeit zu leben und Zeit zu sterben“ von Erich Maria Remarque. W:  Erich Maria Remarque Leben, Werk und weltweite Wirkung. Hrsg. von Thomas F. Schneider. Universitätsverlag Rasch. Osnabrück  1998. S.311-328

 6. Vorstufen der Avantgarde in der österreichischen Lyrik der Nachkriegszeit.  W: „Moderne”, „Spätmoderne” und „Postmoderne” in der österreichischen Literatur. Beiträge des 12. Österreichisch-Polnischen Germanistentreffens Graz 1996. Hrsg. von Dietmar Goltschnigg, Günther A. Höfler, Bettina Rabelhofer. Zirkular. Wien 1998. S.117-133

 7. Zwischen Umorientierung und Neudefinierung. Zur Lage der polnischen Germanistik nach der Wiedervereinigung Deutschlands. W:  Ist die Germanistik zeitgenössisch? Vorträge eines deutsch-polnischen Symposiums. Hrsg. von Hubertus Fischer. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 1998. S.37-49

 8. Europäische Wahlverwandtschaften. Der trunksüchtige Bauer in Ludvig Holbergs „Jeppe vom Berge” und im polnischen Lustspiel Piotr Barykas „Vom Bauern zum König” . (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Opplysning i Norden. Foredrag pä den XXI, studiekonferensen i International Association For Scandinavian Studies (IASS). Redigert av Heiko Uecker. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 1998. S.287-294

 9. Chiffrierter Widerstand oder Innere Emigration. Zu Alma Johanna Koenigs Roman „Der jugendliche Gott”. W:  Zwischenwelt 6. Literatur der „inneren Emigration” aus Österreich. Hrsg. von Johann Holzner und Karl Müller im Auftrag der Theodor Kramer Gesellschaft. Verlag Döcker. Wien 1998. S.141-155

 10. Das Bild der polnischen Poesie in der österreichischen Anthologie „Polnische Lyrik”. W: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko- austriackie w XX wieku. Red. Krzysztof A. Kuczyński i Dorota Kucharska. Wydaw. Adam Marszałek. Toruń 1998. S.123-135.

1999

 1. Opowieść o świętokradztwie w Gdańsku, podana przez austriackiego pisarza Oskara Jana Tauschinskiego W: Polska – Austria. Drogi porozumienia. Red Krzysztof A. Kuczyński, Aleksander Kozłowski, Bonifacy Miązek. Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1999. S. 81-85

 2. Poetyka stereotypów. Instrumentalizowany dyskurs o Polsce w poezji niemieckiej. W:  Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. Rocznik X, Bydgoszcz 1999. S.29-39

 3. Die Anthologie „Das österreichische Wort” als Instrument der staatlichen Kulturpolitik. W: Der Schriftsteller und der Staat. Apologie und Kritik in der österreichischen Literatur. Hrsg. von Janusz Golec. Wydawnictwo UMCS. Lublin 1999. S.175-184

 4. Nachwirkung oder Parodie? Eine vergleichende Studie zur kulturgeschichtlichen und thematologischen Nähe der Romane „Die Blechtrommel” von Günter Grass und „Der Doppelgänger” von Klaus Rifbjerg. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Studia Germanica Posnaniensia XXIV Księga pamiątkowa dla prof. Edyty Połczyńskiej. Poznań 1999. S.174-183

 5. Modelle des österreichischen Aphorismus im Zeitalter der Moderne. W: Literatur im Wandel. Festschrift für Viktor Żmegać zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Marijan Bobinac. Zagreber Germanistische Beiträge Beiheft 5. Zagreb 1999. S.191-204

2000

 1. Poetik der instrumentalisierten Stereotype. Zum Polendiskurs in der deutschen Lyrik. W: Nachbarn im Ostseeraum unter sich. Vorurteile, Klischees und Stereotypen in Texten. Hrsg. von Helmut Müssener und Frank-Michael Kirsch. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 2000. S.170-182

 2. Kulturowe, estetyczne i semantyczne aspekty przekładów Baśni braci Grimm na język polski. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Księga pamiątkowa dla prof. Franciszka Gruczy. Red. Barbara Z. Kielar i in. Graf Punkt. Warszawa 2000. S.214-234

 3. Aphorismus als Lebenshaltung. Zu Peter Handkes Journalbuch „Am Felsfenster morgens“. W: Literatur und Demokratie. Festschrift für Hartmut Steinecke zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Alo Allkemper und Norbert Otto Eke. Erich Schmidt Verlag. Berlin 2000. S.273-283

 4. Estetyka i pragmatyka antologii literackich Karla Dedeciusa. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Karl Dedecius. Ambasador kultury polskiej. Red. Krzysztof A. Kuczyński, Irena Bartoszewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2000. S.43-51

 5. Przyciszony głos austriackiego aforyzmu (Przedsłowie, również po niemiecku) W: Mądrość mówi przyciszonym głosem. Aforyzmy austriackie. Wybór Stefan H. Kaszyński. Wydaw. Ars Nova. Poznań 2000. S.7-14 (Tytuł niemiecki: Die leise Stimme des österreichischen Aphorismus)

 6. Literatura austriacka w Polsce. (Przedmowa). W: Bernadeta Sturzbecher: Bibliografia przekładów z literatury austriackiej na język polski. 1945 -2000. Wydaw. Ars Nova. Poznań 2000. S.7-16

 7. Peter Huchels Gedichte über Polen. W: Humanität in einer pluralistischen Welt? Themengeschichte und formanalytische Studien zur deutschsprachigen Literatur. Festschrift Martin Bollacher. Hrsg. von Christian Kluwe und Jost Schneider. Königshausen & Neumann. Würzburg 2000. S.169-183

2001

 1. Gedichte gegen Stereotype. Zum Polenbild bei Huchel, Bobrowski und Kunert. W: Nachbarn im Ostseeraum über einender. Wandel der Bilder und Stereotypen? Hrsg. von Frank-Michael Kirsch, Christine Frisch, Helmut Müssener. Almqvist & Wiksell International. Stockholm 2001. S.265-274

 2. Spurensicherung lyrischer Erlebnisse. Zu den Polengedichten von Alois Vogel. W: Alois Vogel 80. Erinnerung, Danksagung, Gratulation und Textanalyse. Hrsg. von Gerhard Winkler. Literaturedition Niederösterreich. St. Pölten 2001. S.29-38

 3. Sentymentalne potyczki z literaturą austriacka. W: Przegląd Polityczny. Kwartalnik. Nr. 52/53. Gdańsk 2001. S.185-191

2002

 1. Tigerstory oder Sörensen und Mrożek im Abgrund des Absurden. W: Orbis Linguarum. Vol. 20. Red.  Edward Białek i Eugeniusz Tomiczek. Wrocław 2002. S.15-21

 2. Co się stało z austriacką awangardą? W: Tygiel Kulturalny. Miesięcznik. Nr. 4-6. Łódź 2002. S. 23-27

 3. Literatura w cieniu habsburskich krajobrazów. W: Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. Rocznik XIII, Bydgoszcz 2002. S.55-64

 4. Symbol światłego myślenia i wrażliwego wyrażania uczuć. O życiu i twórczości Johanna Wolfganga Goethego. (Przedmowa). W: Johann Wolfgang Goethe: Dzieła Wybrane. Wydaw. Poznańskie.  Poznań 2002. Tom I. S.7-36

 5. Germanist als Kulturvermittler. W: Covivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2002. DAAD. Bonn 2002. S.55-73

 6. Literarische Verzauberung. Überlegungen zur Anthologie ‚Glückliches Österreich’ von Jochen Jung. W: Das glückliche Leben – und die Schwierigkeiten, es darzustellen. Glückskonzeptionen in der österreichischen Literatur. Beiträge des 14. Österreichisch-Polnischen Germanistentreffens Salzburg 2000. Hrsg. von Ulrike Tanzer, Eduard Beutner, Hans Höller. Zirkular. Wien 2002. S.185-191

 7. Ist die österreichische Literatur regional? Methodologische Komplikationen bei der Präsentation österreichischer Lyrik in deutschsprachigen  Anthologien. W: Regionalität als Kategorie der Sprach- und Literaturwissenschaft. Hrsg. Instytut Filologii Germańskiej der Uniwersytet Opolski. Peter Lang Verlag . Frankfurt am Main 2002. S.245-255

2003

 1. Die unkonventionellen Denkwürdigkeiten des Freiherrn von Feuchtersleben. W: Orbis Linguarum Vol. 23. Red. Edward Białek i Eugeniusz Tomiczek. (Prace ofiarowane Pani Profesor Annie Stroce w osiemdziesiątą rocznicę urodzin) Wrocław 2003. S.13-22

 2. Alternative Denkmuster im österreichischen Aphorismus. W: Philosophie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. Geschichte der Philosophie, Philosophische Anthropologie, Ethik, Wissenschaftstheorie, Politische Philosophie. Hrsg. von Ewa Czerwińska-Schupp. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2003. S.93-106

 3. Kadysz dla świata, który na miłość odpowiada chłodem. O wierszach Elsy Lasker-Schüler. W: Dobroć jest nieśmiertelna. – XI. Forum Stowarzyszenia im Elsy Lasker-Schüler. Red. Hajo Jahn. Wrocław/Wuppertal 2003. S.140-143 (Edycja dwujęzyczna)

 4. Lyrische Gegenwelten – zum Polendiskurs bei Huchel, Bobrowski und Kunert. W: Kwartalnik Neofilologiczny. Rocznik L, Zeszyt 1-2/2003 (In Memoriam Prof. dr hab. Tadeusz Namowicz. Red. Franciszek Grucza) Warszawa 2003, S.171-179

2004

 1. Vom Übersetzen der Weltbilder. Essay über die Rolle der literarischen Übersetzer im europäischen Gedankenaustausch. W: Studia Germanica Posnaniensia. 2004. Nr XXIX. S.7-17

 2. O sposobach tłumaczenia aforyzmów. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Werte und Wertungen. Sprach-, literatur und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag. Red. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub und Alina Jurasz. Oficyna Wydawnicza Atut. Wrocław 2004. S.382- 389

 3. Wiedeńska kawiarnia. Legenda i rzeczywistość. (Wstęp) W: Opowieści Kawiarni Wiedeńskiej Wybór i koncepcja Stefan H. Kaszyński, współpraca Joanna Drynda i Aleksandra Wiśniewska. Wydaw. Rys. Poznań 2004. S.9-15

 4. Czernins Poetik gegenstandsloser Weltbilder. W: Orbis Linguarum. Vol .25. Hrsg. von Edward Białek, Zdzisław Latajka und Eugeniusz Tomiczek. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Norbert Heisig. Wrocław 2004. S.67-76

 5. Kommentare zur Geschichte der polnisch-österreichischen Germanistentreffen. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Grenzgänge und Grenzgänger in der österreichischen Literatur. Beiträge des 15. Österreichisch-Ponischen Germanistentreffens Kraków 2002. Hrsg. von Maria Kłańska, Krzysztof Lipiński, Katarzyna Jaśtal, Agnieszka Palej. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2004. S.13-40

 6. Forschungen der österreichischen Literatur an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. W: Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Hrsg. von Antoni Dębski und Krzysztof Lipiński. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2004. S.125-133

 7. Zeitlose Nachwirkung einer idealtypischen Ikone. Überlegungen zur Poetik des Vorurteils in den deutschen Gedichten über Polen. W: Zeitschrift für deutsche Philologie. 123 Band 2004, Sonderheft, Literatur und Geschichte. Neue Perspektiven. Hrsg. von Michael Hofmann und Hartmut Steinecke. Erich Schmidt Verlag. Berlin 2004. S.179-192

 8. War Nestroy ein Aphoristiker? W: Briefe in die europäische Gegenwart. Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Festschrift für Herbert Rosendorfer zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Edward Białek und Jacek Rzeszotnik. Beiheft zum Orbis Linguarum Vo. 32. Oficyna Wydawnicza Atut. Wrocław 2004. S.99-110

 9. Die romantische Ikone, Polen-Stereotypen bei Lenau. W: Lenau-Jahrbuch 29/39 Internationale Lenau Gesellschaft. Wien und Stockerau 2003/ 2004. S.177-188

2005

 1. Literatura w cieniu habsburskich krajobrazów. W: Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin. Pod redakcją Krzysztofa A. Kuczyńskiego i Piotra Obrączki. Galeria Nauki i Sztuki. Londyn 2005. S.141-151

 2. Reservoire der mythischen Wortkunst. Zur Identität der aphoristischen Aufzeichnungen von Elias Canetti. W: Elias Canetti. Dossier 25. Hrsg. von Kurt Bartsch und Gerhard Melzer. Literaturverlag Droschl. Graz-Wien 2005. S.19-40

 3. Aktualność Goethego albo jak czytać Ostena. (Przedmowa) W: Manfred Osten: „Lucyferowy postęp” czyli Goethe odkrywa zalety powolności. Wydaw. Poznańskie. Poznań 2005. S.7-16

 4. Verbannt in die Einsamkeit des Aphorismus. Zur Wirklichkeit der Symbole im Aphorismuswerk von Franz Kafka. W: Die Vielfalt in Kafkas Leben und Werk. Hrsg. von Wendelin Schmidt-Dengler und Norbert Winkler. Vitalis Verlag. Prag 2005. S.60-72

 5. Vergleichbare Denkmuster und Schlüsselbegriffe in den Aphorismen von Franz Kafka und Sören Kierkegaard. (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Herzort Island. Aufsätze zur isländischen Literatur- und Kulturgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Gert Kreuzer. Hrsg. von Thomas Seiler. Verlag Seltmann +Söhne. Lüdenscheid 2005. S.298-323

2006

 1. Kobieca perspektywa austriackiego aforyzmu. (Współautorka Maria Krysztofiak. W: Przekraczanie Granic. Gränsöverkkskidanden. Ewie Teodorowicz-Helman z okazji 60 rocznicy urodzin. Red. Dorota Tubielewicz Mattsson & Janina Gesche. Oficyna Wydawnicza Łośgraf. Warszawa 2006. S.77-89

 2. Elias Canetti. Szkic do portretu. W: Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Juchniewicza i Marka Zybury. Oficyna Wydawnicza Atut. Wrocław 2006. S.193-211

 3. Canetti i Hitler. W: Świadek wieku zaślepienia. Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego. Wybór i opracowanie Edward Białek i Leszek Żyliński. Oficyna Wydawnicza Atut. Wrocław 2006. S.145-156             

 4. „Cień historii i blask sztuki”. Życie i twórczość Fryderyka Schillera (Przedmowa) W: Fryderyk Schiller: Dzieła Wybrane. Wydaw. Poznańskie. Poznań 2006. Tom I. S.7-25  

2007

 1. Die mitteleuropäische Lesbarkeit der Welt. W: Zwischeneuropa/Mitelleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. Hrsg. im Auftrag des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes von Walter Schmitz in Verbindung mit Jürgen Joachimsthaler. Thelem. Dresden 2007. S.68-75
 2. Elias Canetti. Ein Diagnostiker des Massenzeitalters. W: Die höchste Ehrung die einem Schriftsteller zuteil werden kann. Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur. Hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura. Neisse Verlag. Dresden 2007. S. 247-278

2008

 1. Weltbilder im Aphorismuswerk von Marie von Ebner-Eschenbach. (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Między Śląskiem a Wiedniem. Księga Jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego. Red. Aleksander Kozłowski, Małgorzata Zynk. Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Płock 2008. S. 185-194
 2. Erinnerungsbilder als Sinnstifter der privaten Weltgeschichte (Roth, Canetti, Bernhardt). W: Verbalisierung und Visualisierung der Erinnerung. Literatur und Medien  Österreich. Hrsg. von Anna Byczkiewicz / Kalina Kupczyńska. Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2008. S. 9-22
 3. Posłowie (Wersja zmieniona). W: Oskar Jan Tauschinski: Świętokradztwo. Wydaw. Telgte, Poznań 2008. S. 67-75
 4. Philosopheme als Denkmuster des österreichischen Aphorismus. W: Feuilleton – Essay – Aphorismus. Nicht-fiktionale Prosa in Österreich. Hrsg. von Sigurd Paul Scheichl. innsbruck university press. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe Band 71. Innsbruck 2008. S.153-160
 5. Der Fluss als Identitätszeichen. Die Weichsel bei Günter Grass. W: Jaroszewski, Mirosław Ossowski. Grass. Literatur-Kunst-Politik. Dokumentation der internationalen Konferenz 4-6, 2007 Danzig.   Hrsg. Marion Brandt, Marek Fundacja Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego. Gdańsk 2008. S. 117-126
 6. Österreich-Bibliothek als Beraterstelle und Ausbildungsort für literarische Übersetzer. W: Chancen kultureller Netzwerke III. Kultur:/ / Übersetzung. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Wien 2008. S. 59-62

2009

 1. Mitteleuropa, Österreich, Galizien, Polen. Literarische Wahlverwandtschaften. W: Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. Hrsg. Manfred Müller, Larissa Cybenko. Traskulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland Bd 2. Lit Verlag. Berlin 2009. S. 85-89
 2. Kultura i literatura austriacka w dyskursie środkowo-europejskim. W: Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Nr 4/2009. Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2009. S.67-78
 3. Wisła jako znak tożsamości w utworach Güntera Grassa W: Günter Grass. Literatura, sztuka, polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Gdańsk 4-6. 10. 2007 r. Red. Marion Brandt, Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski.  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. S. 119-130

2010

 1. Mittelpunkt der Welt. Zur Interkulturalität der „ Kleckerburg” von Günter Grass. W:.Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität. Hrsg. Monika Kucner. Verlag Litblockin. Frernwald 2010. S.43.54
 2. Karl Dedecius, konstruktor europejskiego myślenia, wyróżniony doktoratem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Rocznik Karla Dedeciusa nr 3.  Katedra Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010. S.215-222

2011

 1. Aufgaben der Auslandsgermanistik am Beispiel der Österreich-Forschungen an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. W: Germanistik in Polen. Geschichte – Perspektiven – interdisziplinärer Dialog. Hrsg. Andrzej Kątny, Katarzyna Lukas. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2011. S.53-66
 2. Das Italienbild in der Novelle „Natura Morta“ von Josef Winkler. W: Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins. Italien in der österreichischen Literatur. Hrsg. Manfred Müller, Luigi Reitani. Transkulturelle Forschungen an  den Österreich-Bibliotheken Bd.6. Lit. Verlag. Wien 2011. S.179-186
 3. Über Methoden  der Aphorismusübersetzungen (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Übertragung. Fachbeiträge, Aphorismen, Illustrationen. Dokumentation zum 4. internationalen Aphoristikertreffen.  Hrsg. Petra Kamburg, Freidemann Spicker, Jürgen Wilbert. Gedanken- Universitätsverlag Brockmeyer. Bochum 2011. S. 105-111
 4. Vom zeitlosen und zeitbezogenen übersetzen literarischer Kunstwerke. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Phänomen Zeit. Dimensionen und Strukturen in Kultur und Wissenschaft. Hrsg. Dietmar Goltschnigg. Staufenburg Verlag Tübingen 2011. S. 365-370

2012

 1. Die Existenzangst als sinnstiftendes Motiv der modernen österreichischen Lyrik (Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Erich Fried) (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Angst. Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts. Hrsg. Dietmar Goltschnigg. Staufenburg Verlag. Tübingen 2012. S. 421-427
 2. Tłumaczenie i czas, czyli o kształtowaniu kultury przekładu. (Współautorka Maria Krysztofiak) W: Philological Inquiries. Festschrift for Professor Julian Maliszewski.Ed. by: Alina Bryll. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie. Nysa 2012. S.44-52

2013

 1. Deutschsprachige Übersetzungsanthologien als Vermittler polnischer Lyrik. W: Rocznik Karla Dedeciusa / Karl Dedecius Jahrbuch. Tom VI. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013. S.111-122 

 2. Aktualność przeterminowanych tekstów. Danilo Kiš o Europie Środkowej. (Współautorka Maria Krysztofiak). W: Między historią a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Krzysztofowi Antoniemu Kuczyńskiemu, Red. Joanna Ciesielska-Klikowska, Agnieszka Kiszelińska-Węgrzyńska. Katedra Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2013. S.293-300

 3. Tarabas – ein Roman von Joseph Roth neu gelesen.  W: Österreichische Literatur gestern und heute. Jahrbuch der Österreich-Bibliothek St. Petersburg Nr.10. Verlag Peterburg XXI Vek, St. Petersburg 2013. S.33-45

 4. Zwischen Anzweifeln und Bejahen.  Danilo Kiš und der Mitteleuropagedanke. W:  Pluralität als kulturelle Lebensform. Österreich und die Nationalkulturen Südeuropas. Hrsg.  Harald Haslmayr, Andrei Corbea-Hoişie. Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken  Bd 10. LIT Verlag, Wien 2013. S. 149-157

 5. Die unkonvetionellen Denkwürdigkeiten des Freiherrn von Feuchtersleben. W: Konstrukte und Dekonstruktionen. Aufsätze und Skizzen zur österreichischen Literatur. Hrsg. Edward Białek, Arletta Szmorhun und Iwan Zymomrya. Neisse Verlag, Dresden-Drohobytsch. 2013. S. 11-23

 6. Czernins Poetik gegenstandsloser Weltbilder. W: Konstrukte und Dekonstruktionen. Aufsätze und Skizzen zur österreichischen Literatur. Hrsg. Edward Białek, Arletta Szmorhun und Iwan Zymomrya. Neisse Verlag, Dresden-Drohobytsch 2013. S.391-403

 7. Das Denken gegen den Strich. Erscheinungsformen des österreichischen Aphorismus. W: Repräsentationen des Ethischen. Festschrift für Joanna Jabłkowska. Hrsg. von Kalina Kupczyńska und Artur Pełka. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2013. 257-267

2014

 1. Szyfry tożsamości austriackiej w habsburskich krajobrazach. W: Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka-kultura-gospodarka. Red. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska i Krzysztof A. Kuczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. S. 185-197

2015

 1. Czy Joseph Roth jest pisarzem aktualnym? Przedmowa. W: Joseph Roth: Popiersie cesarza, Naczelnik stacji Fallmerayer, Lewiatan. Wydaw. Austeria, Kraków-Budapeszt 2015. S.6-15

2016

 1. Aphoristisch verschlüsselte Botschaften der Freifrau von Ebner-Eschenbach. (Współautorka Maria Krysztofiak). W; Odysseen des Humanen. Antike, Judentum, und Christentum in der deutschsprachigen Literatur. Festschrift für Prof. Dr. Maria Kłańska zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Katarzyna Jaśtal, Paweł Zarychta, Anna Dąbrowska. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main 2016. S. 447-459

 

Recenzje (Rezensionen)

 1965

 1. Most nad przepaścią (Aleksander Rogalski: Pasażerowie Arki Noego). W: Pomorze 1965. Nr 24. S.4

1966

 1. Demaskatorski realizm Henry Jaegera (Henry Jaeger: Die bestrafte Zeit). W: Nurt 1966. Nr 7. S.54

 2. Udana próba epiki fińskiej (Lauri Vita: Moreeni). W: Nurt 1966. Nr 10. S.48

 3. Nowa bibliografia przekładów literatury niemieckiej (Maria Wrzeciono: Literatura niemiecka w Polsce 1945-1958). W: Magazyn Pomorze 1966. Nr 21. S.5

 4. Bonifacy, kpiarz czy moralista? (Manfred Bieler: Bonifacy czyli marynarz w butelce). W: Nurt 1966. Nr 12.S.56

1967

 1. Współczesna proza polska w Niemczech. (Moderne polnische Prosa. Hrsg. von Jutta Janke). W: Nurt 1967. Nr 2. S.47

 2. Ludzie doby kryzysu (Heinz Piontek: Gorące kasztany ). W: Nurt 1967. Nr 4. S.41-42

 3. Dzieje pewnego motywu (Jan Chodera: Die deutsche Polenliteratur 1918-1939. Stoff- und Motivgeschichte). W: Nurt 1967. Nr 9. S.48-49

 4. Literatura oczami historyka (Franciszek Ryszka: Literatura pod ciśnieniem historii). W: Nurt 1967. Nr 10. S.51

 5. Leonard Frank, czyli przykład pisarza zaangażowanego (Leonard Frank: Chłopcy z Würzburga). W: Nurt 1967. Nr 11. S.53-54

1968

 1. Uczucie niedosytu (Peter Huchel: Wiersze). W: Nurt 1968. Nr 3. S.48

 2. Fanatyk realiów (Heimito von Doderer: Trąby Jerychońskie). W: Nurt 1968. Nr 4. S.51

 3. Happening równie niepotrzebny jak bezmyślny (Heimito von Doderer: Trąby Jerychońskie). W: Miesięcznik Literacki 1968. Nr 6. S.121-122

 4. Za liberte, fraternite itd. (Walter Heynowski, Gerhard Scheumann: Kongo-Müller… Wyznania mordercy). W: Nurt 1968. Nr 7. S.43-44

 5. Pan Tadeusz -przekłady (Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz przełożył Hermann Buddensieg). W: Nurt 1968. Nr 8. S.52

 6. Autoterapia wilka stepowego (Hermann Hesse: Demian). W: Nurt 1968. Nr 9. S.47

 7. Co się kryje „Po tamtej stronie”? (Alfred Kubin: Po tamtej stronie). W: Miesięcznik Literacki 1968. Nr 10. S.132-134

 8. O Hauptmannie raz jeszcze. (Zdzisław Żygulski: Gerhart Hauptmann – Człowiek i twórca). W: Nurt 1968. Nr 12. S.62-63

1969

 1. Metafizyka klowna (Heinrich Böll: Zwierzenia klowna). W: Nurt 1969. Nr 2. S.55-56

 2. Epopeja farerska (Wiliam Heinesen: Czarny kocioł). W: Nurt 1969. Nr 3. S.59

 3. Powieść polityczna Hermanna Kanta (Hermann Kant: Aula). W: Miesięcznik Literacki 1969. Nr 4. S.131-132

 4. Enzensberger po polsku (Hans Magnus Enzensberger: Poezje). W: Nurt 1969. Nr 6. S.57-58

 5. Elementarz dialektyki emigracyjnej (Bertolt Brecht: Rozmowy uchodźców). W: Nurt 1969. Nr 7. S.59-60

 6. Pod urokiem Sarmacji (Johannes Bobrowski: Uczta myszy). W: Nurt 1969. Nr 9. S.75-76

 7. Kogo dotyczy nieśmiertelność ? (Walter Vogt: Ja, nieśmiertelny). W: Miesięcznik Literacki 1969. Nr 10. S.138-139

 8. Litewskie klawikordy (Johannes Bobrowski: Litewskie klawikordy). W: Nurt 1969. Nr 11. S.53

 9. Tajemnica statku „Lais”(Hans Henny Jahn: Drewniany statek). W: Miesięcznik Literacki 1969. Nr 11. S.128-130

1970

 1. Predestynacje demonizmu. (Hubert Orłowski: Die Prädestination des Dämonischen).W: Nurt 1970 Nr 2. S.53

 2. Kolczaste laury (Wilhelm Szewczyk: Okulary firmy Brauxel & Co). W: Nurt 1970. Nr 5. S.58-59

 3. O mechanizmach nienawiści (Jan Chodera: Literatura niemiecka o Polsce 1919-1939). W: Miesięcznik Literacki 1970. Nr 6. S.131-132  

 4. Co nas niekiedy wzrusza (Günter Kunert: Nie tylko dla mnie). W: Miesięcznik Literacki 1970. Nr 7. S.133-135

 5. Pasje i refleksje Wilhelma Szewczyka (Wilhelm Szewczyk: Co robią Niemcy). W: Miesięcznik Literacki 1970. Nr 8. S.135-136

 6. Böll opuszcza plac boju (Heinrich Böll: Opuszczenie oddziału). W: Nurt 1970. Nr 8.S.59

 7. Struktura zbiorowego obłędu (Hermann Broch: Kusiciel). W: Miesięcznik Literacki 1970. Nr 12. S.135-136

1971

 1. Los jako obowiązek (Hedin Bru: Honor biedaka). W: Miesięcznik Literacki 1971. Nr 3. S.132-133

 2. Bracie żyję ochoczo (!!!) (Georg Maurer: Wybór poezji). W: Nurt 1971. Nr 3. S.60

 3. Wehikuł aluzji (Ernst Schnabel: Pieśń szósta). W: Miesięcznik Literacki 1971. Nr 4. S.132-133

 4. Szyper z pokładu „Kapelli” (Kund Vandmose Larsen: Statek w butelce). W: Litery 1971. Nr 7. S.36

 5. Demistyfikacja czy usprawiedliwienie (Georg Britting: Żywot męża opasłego zwanego Hamletem). W: Miesięcznik Literacki 1971. Nr 8. S.127-128

 6. Dykteryjki i skandale doktora Schnitzlera (Artur Schnitzler: Panna Elza i inne opowiadania). W: Miesięcznik Literacki 1971. Nr 10. S.134-135

 7. Jan Chodera: Literatura niemiecka w Polsce w latach 1919-1939. W: Studia Germanica Posnaniensia 1971. Nr 1. S.142-143

 8. Henryk Kleist: Dramaty i nowele. W: Studia Germanica Posnaniensia 1971. S.146-147

1972

 1. Notatnik intymny (Hanns Cibulka: Czas rokitnika). W: Nurt 1972. Nr 2. S.54

 2. Axel Springer Story (Henryk Wandowski: Axel Springer – król prasy zachodnioniemieckiej). W: Miesięcznik Literacki 1972. Nr 4. S.132-135

 3. Studium o Hauptmannie (Karol Koczy: Hauptmaniana). W: Nurt 1972. Nr 5. S.54-55

1973

 1. Polska nowela w Norwegii (Polske noveller). W: Nurt 1973. Nr 4. S.54

 2. Tragizm, absurd i pradoks (Walter Hilsbecher: Tragizm, absurd i paradoks). W: Miesięcznik Literacki 1973. Nr 7. S.122-123

 3. Dziedzictwo romantyczne na manowcach (Michał Misiorny: Spakobiercy Couths-Mahlerowej). W: Miesięcznik Literacki 1973. Nr 8. S.124

1975

 1. Brauna ingerencje w rzeczywistość (Volker Braun: Prowokacje). W: Nurt 1975. Nr 3. S.54                

 2. Człowiek, który chciał żyć uczciwie (Heinrich Böll: Zwierzenia klowna). W: Miesięcznik Literacki 1975. Nr 3. S.128-131

 3. Antologia opowiadań zachodnioniemieckich (Nieznany cel: Wybór Hubert Orłowski). W: Miesięcznik Literacki 1975. Nr 5. S.127-128

 4. Choroba miłości (Ingeborg Bachmann: Malina). W: Miesięcznik Literacki 1975. Nr 7. S.134-135

 5. Struktura i kształt (Norbert Honsza: Struktura i kształt). W: Nurt 1975. Nr 6. S.61

 6. Hofmannsthal, poeta kultury (Hugo von Hofmannsthal: Przygody marszałka de Bassompierre). W: Miesięcznik Literacki 1975. Nr 10. S.132-133    

 7. Weryfikacja wyobraźni (Ingeborg Bachmann: Symultanka). W: Miesięcznik Literacki 1975. Nr 12. S.125-127

1976

 1. Nieszczęście po austriacku (Peter Handke: Krótki list na długie pożegnanie). W: Miesięcznik Literacki 1976. Nr 3. S.134-136

 2. Tomasz Mann i jego krytycy (Tomasz Mann w oczach krytyki światowej: wybór Aleksander Rogalski). W: Miesięcznik Literacki 1976. Nr 8. S.133-134

 3. Życie rodzinne (Ingmar Bergman: Sceny z życia małżeńskiego). W: Nurt 1976. Nr 9. S.23

 4. Literatura III Rzeszy (Hubert Orłowski Literatura w III Rzeszy). W: Miesięcznik Literacki 1976. Nr 11. S.132-133

1977

 1. Pożegnanie z przeszłością (Franz Fühmann: Dwadzieścia dwa dni  albo połowa życia). W: Nurt 1977. Nr 4. S.23-24

 2. Bezradność uczciwości (Heinrich Böll: Utracona cześć Katarzyny Blum albo jak powstaje przemoc i do czego może doprowadzić). W: Miesięcznik Literacki 1977. Nr 6. S.129-130

 3. Poeta przestrogi i pojednania (Johannes Bobrowski: Wiersze). W: Miesięcznik Literacki 1977. Nr 9. S.126-127

1978

 1. Opowiadania Heinricha Bölla (Heinrich Böll: Śmierć Lohengrina). W: Miesięcznik Literacki 1978. Nr 5. S.123-124

 2. Iwaszkiewicz o literaturze Północy (Jarosław Iwaszkiewicz: Szkice o literaturze skandynawskiej). W: Miesięcznik Literacki 1978. Nr 6. S.130-132

1979

 1. Teoria poezji według Hugo Friedricha (Hugo Friedrich : Struktura nowoczesnej poezji). W: Miesięcznik Literacki 1979. Nr 8. S.128-129

1981

 1. Portrety klasyków niemieckich (Aleksander Rogalski: Trzy portrety niemieckie. Hölderlin, Jean Paul, Stefan George). W: Miesięcznik Literacki 1981. Nr 6.  S.133-135

 2. Chwila mrocznych odczuć (Peter Handke: Godzina prawdziwych odczuć. Kobieta leworęczna). W: Miesięcznik Literacki 1981. Nr 8/9. S.188-190   

1982

 1. Polska monografia Goethego (Marian Szyrocki: Johann Wolfgang Goethe. Profile). W: Miesięcznik Literacki 1982. Nr 6. S.148- 149

1983

 1. W kręgu estetyki Goethego (Johann Wolfgang Goethe: Wybór pism estetycznych. Wybrał Tadeusz Namowicz). W: Miesięcznik Literacki 1983. Nr 5. S.149-150

1997

 1. Joseph P. Strelka: Austroslavica. Die Slawen und Österreich in ihrer literarischen Wechselwirkung. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1997. DAAD. Bonn 1997. S.467-470    

2000

 1. Recenzja twórczości literackiej i działalności społeczno-politycznej Güntera Grassa. W: Nadanie Günterowi Grassowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2000. S.15-18

2001

 1. Caputo-Mayr, Maria Luise / Herz, Julius Michael (2000): Franz Kafka. Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage. Bd. I: Bibliographie der Primärliteratur 1908. Bd. II: Bibliographie der Sekundärliteratur. Teil 1: 1955-1981. Teil 2: 1981-1997. München: K.G. Saur Verlag. 1.327 S. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2001. DAAD. Bonn 2001. S.421- 424

2002

 1. Lada Lubimova-Bekman: Rezeption  von Aphorismen. Eine textlinguistische Studie. (Philologische Studien und Quellen, Heft 169). Erich Schmidt Verlag, Berlin 2001. W: Zeitschrift für deutsche Philologie. 121 Band 2002. Zweites Heft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2002. S.285-287      

2003

 1. Janina Gesche: Aus zweierlei Perspektiven… Zur Rezeption der Danziger Trilogie von Günter Grass in Polen und in Schweden in den Jahren 1958-1990. Almqvist & Wiksell, Stockholm 2003. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2003. DAAD. Bonn 2003. S.345-350   

2005

 1. Friedemann Spiker: Der deutsche Aphorismus im 20. Jahrhundert. Spiel, Bild Erkenntnis. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2004. W: Convivim. Germanistisches Jahrbuch Polen 2005. DAAD. Bonn 2005. S. 369-372

2008

 1. Friedemann Spicker: Kurze Geschichte des deutschen Aphorismus. Francke Verlag, Tübingen 2007. W: Lichtenberg-Jahrbuch 2008. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2008, S.231-236

 2. Joseph P. Strelka: Ernst Schönwiese. Werk und Leben. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern 2005. W: Convivium Germanistisches Jahrbuch Polen 2008. DAAD Bonn 2008. S. 459-463

 3. Małgorzata Jokiel: Transformation der Weltbilder in den polnischen Übersetzungen der Romane von Franz Kafka. Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007. S. 248. W: Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. Rocznik XIX. Bydgoszcz 2008. S. 122-124

2009

 1. Katarzyna Lukas: Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie. O niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza W: Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Tom 3. Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009. S. 161-168

2010

 1. Białek Edward, Nowakowska Katarzyna (eds) (2009): Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008. Bibliografia odnotowana. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. W: Convivium Germanistisches Jahrbuch Polen 2010. DAAD. Bonn 2010. S.345-347

2011

 1. Jarosław Lopuschanski, Natalija Daschko (Hrsg.): Heimkehr. Antologie der deutschsprachigen Literatur Galiziens und der Bukowina. Surma. Drohobycz 201o. W: Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Tom 6. Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2011. S. 128-133

2012

 1. Anna Fimiak-Chwiłkowska: Das Übersetzen der Kulturbilder. Klaus Staemmlers Übertragungen der polnischen Literatur. UAM Poznań 2011. W: Rocznik Karla Dedeciusa Tom V. Uniwersytet Łódzki. Łódź 2012. S.173-176

 

Biogramy w słownikach pisarzy i encyklopediach (Biogramme in Enzyklopädien und Lexika)

 

 1. Mały słownik pisarzy niemieckich austriackich i szwajcarskich. Red. Jan Chodera, Mieczysław Urbanowicz. Wiedza Powszechna. Warszawa 1973
  Hasła sygnowane SHK: Arendt, Erich S.20, Deicke, Günther S.69, Fried, Erich S.100, Fürnberg, Louis S.103-104, Gütersloh, Albert Paris S.132-133, Herzmanovsky-Orlando von, Fritz S.159-160, Hildesheimer, Wolfgang S.164-165, Huchel, Peter S. 177, Krolow, Karl S.217-218, Lehmann, Wilhelm S. 225-226, Maurer, Georg S.249-250, Nachbar, Herbert S.265, Rühmkorf, Peter S.304, Stadler, Ernst S.338, Weiss, Peter S.382-383
 2. Encyklopedia Katolicka. KUL. Lublin 1989. Tom V
  Hasło sygnowane Stefan H. Kaszyński:  Goethe, Johann Wolfgang  S.1250-1251
 3. Słownik pisarzy skandynawskich. Red. Zenon Ciesielski. Wiedza Powszechna. Warszawa 1991
  Hasła sygnowane SHK: Abell, Kjeld S.22, Andersen, Hans Christian S.23-25, Bang, Herman S.26-27, Blicher, Steen Steenson S.28, Blixen-Finecke, Karen S.28-29, Brahe, Tycho S.30, Brandes, Edvard S.31, Brandes, Georg S. 31-32, Branner, Hans Christian S.32-33, Christensen, Leif Ebsen S.34, Dons, Aage S.36-37, Drachmann, Holger S.37, Gjellerup, Karl Adoph S.40-41, Goldschmidt, Meir Aron S.41, Grundtvig, Nicolai Frederik Severin S.42-43, Gyllembourg, Thomasine S.43, Heiberg, Johan Ludvig S.46, Heiberg, Johanne Luise S.46, Heiberg, Peter Andreas S.46-47, Holberg, Ludvig S.47-50, Jacobsen, Jens Peter S.52-53, Jensen, Johannes Vilhelm S.54-56, Kierkegaard, Sören S.58-61, Nexö, Martin Andersen S.67-69, Oehlenschläger, Adam Gottlob S.69-71, Paludan-Müller, Frederik S.73-74, Rifbjerg, Klaus S.78-80, Rördam, Valdemar S.80, Sarvig, Ole S.81, Sörensen, Villy S.55-56, Stangerup, Henrik S.88
 4. Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Edition Text und Kritik. München 1992, wersja uzupełniona 2001
  Hasło sygnowane Wojciech Jamroziak, Stefan H. Kaszyński: Szczypiorski, Andrzej – Biogram, esej o twórczości, bibliografia S.1-12
 5. Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku. Red. Andrzej Z. Makowiecki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1995
  Hasła niesygnowane:
  Andersen, Hans Christian S. 15, Andersen Nexö, Martin S. 16,  Bobrowski, Johannes S.59, Kästner, Erich S. 260,  Muschg, Adolf S. 504,  Kierkegaard, Sören. S. 264
 6. Encyklopedia Britannica – edycja polska, Wydaw. Kurpisz. Poznań 2000
  Tom 14: Hasła niesygnowane:  Goethe, Wolfgang Johann S.70-75, Grass, Günter S. 276-278
  Tom 19: Hasło sygnowane Stefan H. Kaszyński: Kafka, Franz S.119-121
 7. Internationales Germanistenlexikon 1800-1950. Herausgegeben und eingeleitet von Christoph König. Berarbeitet von Birgit Wägenbaur u.a. Walter de Gruyter Verlag Berlin- New York 2003
  Hasła sygnowane Stefan H. Kaszyński
  Berger, Jan S. 148-149, Chodera, Jan S.229-230, Naganowski, Egon S.1301-1302, Rogalski, Aleksander S.1510-1511 W wersji na CD jeszcze dodatkowo Bzdęga, Andrzej
 8. Gdańska encyklopedia Güntera Grassa. Red. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski. Oficyna Gdańska, Gdańsk 2017
  Hasła sygnowane S.H.K
  Pan Kichot. S.141/142, Poezja S.148-149, Wiersze Wybrane S.227-228