Team

mgr Aleksandra Wiśniewska

kierownik

tel. + 48 61 829 24 24

alexwis@amu.edu.pl

prof. zw. dr hab. Stefan Kaszyński

konsultant naukowy

tel. + 48 61 829 24 24

kasz@amu.edu.pl

mgr Anna Szewczuk

starszy bibliotekarz

specjalista ds. dydaktyki

tel. + 48 61 829 24 24

szewczuk@amu.edu.pl