Pod berłem Habsburgów

Wykład wygłosił prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki,  historyk  specjalizujący się w dziejach relacji polsko-czechosłowackich i Rusi oraz podróżnik z zamiłowania.