Wieczór literacki z udziałem autora Semiera Insayifa 14 marca 2019

14 marca 2019 odbyło się spotkanie z udziałem austriackiego pisarza Semiera Insayifa w ramach międzynarodowej konferencji naukowej: „Językowe prace. Egzofoniczność we współczesnej literaturze austriackiej”, zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej UAM